Om leninismen
Ernest Mandel
Partisan/Röda Häften 10Innehållsförteckning

Den leninistiska organisationsteorins aktualitet

Den proletära revolutionens historiska säregenheter
Borgerlig ideologi och proletärt klassmedvetande
Proletär klasskamp och proletärt klassmedvetande
Lenins uppfattning om den centrala strategiska planen
Det revolutionära avantgardet och den spontana massaktionen
Organisation, byråkrati och revolutionär handling
Organisationsteori, revolutionärt program, revolutionär praktik
Organisationsteori, demokratisk centralism och sovjetdemokrati
Ekonomismen, byråkratismen och spontanismens sociologi
Vetenskaplig intelligentsia, social vetenskap och proletärt klassmedvetande
Historisk pedagogik och överförande av klassmedvetande

Noter