Spanska inbördeskriget och stalinismens förräderi
M.Casanova
Partisan/Röda Häften 15-17Innehållsförteckning

Förord för denna internetpublicering

Inledning
Den tragiska massflykten
Varför Barcelona gav upp utan strid
Och C.N.T.?
Den republikanska armén och dess inre motsättningar
Den ideologiska faktorn i inbördeskriget
Kunde man ha splittrat den francistiska armén
Ännu en gång om tekniken
Krigsindustrin
Vad hände den 19 juli?
Ägde en proletär revolution rum i Spanien?
Majhändelserna 1937
Folkfrontens ekonomi
Försörjningen
Den republikanska ordningen
De frivilligas tillbakadragande
Den republikanska ideologin
Det Förenade Marxistiska Arbetarpartiet (POUM)
Vänsteranarkisterna och ˛gudssökarna˛ i ljuset av de spanska erfarenheterna
Fjärde Internationalen i den spanska revolutionen
Miaja–Casadas revolt
Kunde man gjort något annat?
Förbered hämnden!

Noter