Den nya kursen
Leo Trotskij
Partisan/Röda Häften 18-20Innehållsförteckning

Inledning av Otto Mannheimer

Förord
1. Generationsfrågan inom partiet
2. Partiets sociala sammansättning
3. Grupper och fraktionsbildningar
4. Byråkratismen och revolutionen
5. Tradition och revolutionär politik
6. "Underskattandet" av bönderna
Bilaga: Livsmedels- och agrarpolitikens grundläggande problem
7. Planerad ekonomi ("1042")

Bilaga 1. Den nya kursen
Bilaga 2. Om funktionärsväldet inom armen och annorstädes
Bilaga 3. Om "smytjkan" mellan stad och landsbygd
Bilaga 4. Två generationer

Noter