Om byråkratin
Ernest Germain (Ernest Mandel)
Partisan/Röda Häften 1Innehållsförteckning

Byråkratin

I. Byråkratins grundbegrepp
1. Det byråkratiska fenomenets uppkomst
2. De partiella erövringarnas dialektik
3. De byråkratiska privilegierna
4. Arbetarstaternas byråkratisering
5. Några exempel på felaktiga lösningar
6. De revolutionära marxistiska lösningarna
Noter, kapitel 1

II. Historiska erfarenheter av problemet med byråkratin inom arbetarrörelsen
1. Marx analys av Pariskommunen
2. Kautskys parallell
3. Trotskijs polemik mot Lenin rörande hans uppfattning om partiorganisation
4. Rosa Luxemburgs kamp mot den tyska fackliga byråkratin
5. Lenins förklaring till socialdemokratins förräderi
6. Den trotskistiska teorin om den sovjetiska arbetarstatens degenerering
7. Den kubanska revolutionen
Noter, kapitel 2

III. Byråkratin i arbetarstaterna
1. Övergångssamhällenas generella problematik
2. Den byråkratiska degenerationens ursprung i arbetarstaterna
3. Byråkratins natur i arbetarstaterna
4. Nödvändigheten av politisk revolution i arbetarstaterna
5. Byråkratin: socialt skick eller social klass
Noter, kapitel 3