Kapitalismens dšdskamp och IV Internationalens uppgifter
…vergŒngsprogrammet redigerat av Leo Trotskij
Partisan/Röda Häften 2Innehållsförteckning

Kapitalismens dšdskamp och IV Internationalens uppgifter

Fšrord till den svenska utgŒvan 1969

Den socialistiska revolutionens objektiva fšrutsŠttningar
Proletariatet och dess ledning
Minimalprogram och švergŒngsprogram
Ršrlig lšneskala och fšrŠnderlig arbetstid
Fackfšreningarna under švergŒngsperioden
FabrikskommittŽerna
ÓAffŠrshemlighetÓ och arbetarkontroll šver industrin
Expropriation av skilda kapitalistiska grupper
Expropriation av privata banker och kreditsystemets fšrstatligande
Strejkvakter, stridsgrupper, arbetarmilis och proletariatets bevŠpning
Alliansen av arbetare och bšnder
Kampen mot imperialismen och kriget
Arbetar- och bonderegeringen
Sovjeterna
De efterblivna lŠnderna och programmet fšr švergŒngskraven
Programmet fšr švergŒngskraven i de fascistiska lŠnderna
Sovjetunionen och uppgifterna under švergŒngsepoken
Mot opportunismen och den principlšsa revisionismen
Mot sekterismen
Fram fšr ungdomen! Fram fšr de arbetande kvinnorna!
Under IV Internationalens fana