Revolutionär marxism kontra stalinism i Vietnamrörelsen
Ett svar till "Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen" utgiven av Uppsala FNL-grupp
Kenth-Åke Andersson
Partisan/Röda Häften 8


Innehållsförteckning

Inledning. Kenth-Åke Andersson

Tal vid Tysklands Kommunistiska Partis (Spartakusförbundets) konstituerande kongress den 29-31 december 1918 i Berlin, Rosa Luxemburg
Noter
Namnförteckning

Bort med tassarna från Rosa Luxemburg, Leo TrotskijNästa avsnitt