Om organisationsfrågan hos Lenin och Luxemburg
Två artiklar av Daniel Bensaid och en introduktion av Örjan Appelqvist
Partisan/Röda Häften 5


Innehållsförteckning

Introduktion. Örjan Appelqvist

Om organisationsfrågan, Daniel Bensaid
Det leninistiska tillvägagångssättet
Organisationen i den revolutionära krisens eldprov
Organisationen som öppning mot politiken

Teser om arbetsområdenas dialektik, Daniel BensaidNästa avsnitt