Revolutionär marxism kontra stalinism i Vietnamrörelsen
Ett svar till "Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen" utgiven av Uppsala FNL-grupp
Kenth-Åke Andersson
Partisan/Röda Häften 9


Innehållsförteckning

Inledning

I. Den stalinistiska historieförfalskningen
"Den stora sammansvärjningen"
Moskvarättegångarna

II. Revolutionsbegreppet
Den permanenta revolutionen
Den revolutionära strategin under det andra imperialistiska kriget
Folkfront - nej! Enhetsfront - ja!

III. Stalinismens drömmar och lögner
Vad är trotskismen?
Trotskisterna och Vietnam
Kina
Spanien
Frankrike
Albanien
Var Nils Flyg trotskist?

IV. Den svenska Vietnamrörelsen

NoterNästa avsnitt