Stalinismen, fronterna och vietnamrörelsen
Ett svar till "Trotskismen/fronterna och vietnamrörelsen"
Kaj Håkansson
Rött Forum 1Innehåll

Förord

Inledning

I. Spanien
1. Den spanska folkfronten
2. Den kommunistiska politiken
3. Kommunisterna mot POUM och CNT
4. Den politiska bakgrunden till kommunisternas politik
5. Barcelonahändelserna
6. Vem organiserade Barcelonaupproret?
7. POUM som fascistagenter
8. Nins öde
9. Vapensmugglingen
10. Trotskij och POUM
11. En anarkists syn

II. Enhetsfrontens idé
1. Klasser och nationer
2. Det objektiva förräderiet
3. Subjektivt och objektivt förräderi

III. Vietnam
1. Trotskisternas historiska roll under 30-talet
2. De indokinesiska folken i gemensam front
3. Kommentarerna till RM:s öppna brev


IV. Frankrike
1. 30-talet
2. 40-talet

V. Nils Flyg

VI. TFOV, socialimperialismen och trotskisterna

VII. Lundapesten

VIII. Trotskisternas slughet

IX. Enskilda misstag eller systematisk fascism?
1. Moskvaprocesserna
2. Moskvaprocesserna och trotskismen
3. Exkurs om Stalins storhet
4. Trotskismen och fascismen


X. Trotskismen och enhetsfronterna

XI. TFOV - manifestation av en enhetsfront
Slutsatser I
Slutsatser II

Noter
Huvudsakliga källor